Odseki društva

V okviru Planinskega društva Rašica deluje sedem odsekov, ki skrbijo za aktivnosti vsak na svojem področju. Tako lahko kakovostno in učinkovito organiziramo izlete, ture in tečaje za naše člane. Otroci, mladina, družine, starejši – za vsakega se najdejo primerne aktivnosti.

Odseki pokrivajo svoja specializirana področja, planinsko društvo kot táko pa s svojimi vodniki organizira izlete in ture za najširšo planinsko oziroma gorniško publiko v društvu. Sem sodijo izleti v sredogorje in po negorskih pokrajinah, tedenska in daljša potovanja v tuje dežele. Najdejo se tudi zahtevnejše gorniške ture, vandar na teh npr. še niso potrebne veščine gibanja v zelo zahtevnem gorskem svetu, s kakršnim se srečamo na turah Gorniške skupine – tudi kondicijsko so ture planinskega društva primerne za širši krog članov.

Z menija na levi strani izberite med odseki in si preberite podrobnosti.