Vabilo na Občni zbor PD Rašica

Ljubljana, 27. maj  2021

Spoštovani !

Vabimo vas na redni občni zbor Planinskega društva Rašica, ki bo v četrtek, 3. junija 2021  ob 17. uri  v Planinskem domu na Rašici.

Predlagan dnevni red :

  1. Otvoritev in pozdrav udeležencem zbora
  2. Izvolitev organov občnega zbora
  3. Predstavitev poročil predsednika društva, načelnikov odsekov, blagajnika in nadzornega odbora
  4. Razprava po poročilih
  5. Pozdravi gostov
  6. Poročilo verifikacijske komisije
  7. Program delovanja v tekočem letu
  8. Članarina za tekoče leto  in delovanje društvene pisarne
  9. Razno in družabni zaključek

planinski pozdrav                              

Aleš Pirc, predsednik PD Rašica