Interno glasilo PD – Rašiški vetrc

V društvu že nekaj časa iščemo način, kako bi nekatere aktualne informacije, ideje in potrebe, ki se porajajo med delovanjem društva, razširili med čim širši krog članstva. Dejstvo je, da kljub udobju, ki ga ponuja spletna stran društva in komunikacija preko elektronske pošte, sporočila ne pridejo do vseh članov planinskega društva, ki so jim ta namenjena.

Izdali smo torej prvo številko internega glasila, za katerega računamo, da bo v bodoče izšlo dva ali trikrat letno. V glasilu bomo predstavili nekaj utrinkov iz preteklih dogodkov, nekaj informacij o prihodnjih akcijah in redne zadeve, ki se tičejo vseh članov PD.

Glasilo bo dostopno na akcijah PD in na tejle povezavi.