Občni zbor PD Rašica

Spoštovani !
Vljudno vas vabimo na 59. redni občni zbor Planinskega društva Rašica, ki bo
v nedeljo, 12. februarja 2017 ob 10. uri v Planinskem domu na Rašici.
Predlagan dnevni red :

1. Otvoritev in pozdrav udeležencem zbora
2. Izvolitev organov občnega zbora :
– delovnega predsednika in dveh članov delovnega predsedstva
– zapisnikarja
– dveh overiteljev zapisnika
– dveh članov verifikacijske komisije
3. Predstavitev poročil predsednika društva, načelnikov odsekov, blagajnika in nadzornega odbora
4. Razprava po poročilih
5. Pozdravi gostov
6. Poročilo verifikacijske komisije
7. Program delovanja v tekočem letu
8. Članarina za tekoče leto in delovanje društvene pisarne
9. Sprejem sklepov občnega zbora
10. Razno

Planinski pozdrav !
Aleš Pirc, predsednik PD Rašica